Aktuelt

Årsmøte

Vi utsetter årsmøtet på ubestemt tid grunnet den pågående situasjon med korona.

Vi kommer tilbake med ny dato når situasjonen er mer oversiktlig.

Oppdatert [16. 03. 2020]

Styret innkaller herved til årsmøte i Viking Håndball bredde.

Årsmøtet 2020 bredde avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 i Hetlandshallen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11. mars til styret@vikingbredde.no

Årsmøte dokumentene kommer.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Alle medlemmer er vel møtt!
Med vennlig hilsen
Styret