Om Viking HK

Om Viking HK

Viking HK er en av landets største håndballklubber for gutter og vi har tilbud for gutter fra 5 år og opp til senior.
Viking HK sitt  a-lag spiller 2 divisjon, og vi har også et 3 divisjonslag.
I tillegg har vi et HU lag som har tilbud til både jenter og gutter.

Viking HK har et godt samarbeid med Hinna Håndball som også holder til i Hetlandshallen.
Klubbene har avtalt at Viking HK gir tilbud til gutter og
Hinna Håndball har tilbud til jenter innenfor nedslagsområdet til Hetlandshallen.

 

Spilleglede, samhold og vinnerinstinkt er viktige ord og fokusområder i Viking HK.
Vi har plass til alle – de som vil spille håndball for moro skyld, og de som ønsker å satse.

Det er viktig for oss at alle spillerne har en sjanse til å lykkes innen håndballen. Noen har et naturlig talent, og er gode som 12 åring, mens andre har et treningstalent og trenger noen ekstra år på seg.

Vi baserer derfor våre prinsipper for spillerutvikling på at alle skal få muligheten til å utvikle sitt potensiale som håndballspillere i tråd med sitt ambisjonsnivå. Vi er mestringsorienterte og langsiktige i vår tilnærming og tror på at innsats, hardt arbeid og jevnt treningsoppmøte er viktig for å lære nye ferdigheter og for en videre utvikling. Vi tror på treningstalent. Alle som ønsker å satse på håndball, skal få satse uansett alder. Det blir satt høye krav til innsats, innstilling og treningsmengde for de utøverne dette gjelder. Dette er spesielt viktig i overgangen fra de siste årene på aldersbestemt og de første årene på seniornivå.

Mange håndballspillere tar store steg i disse årene, og det er viktig med langsiktig fokus på utvikling i gode sosiale miljøer for å hindre frafall.
Denne tilnærmingen har gitt veldig gode resultater så langt!
Mange av de utøverne som har vært i og innom vår klubb, finner vi nå igjen som seniorspillere, dommere, trenere og frivillige rundt om i håndballmiljøet. I tillegg kan vi vise til flere landslagspillere både på senior og juniornivå.