Medlemskontigent

Priser for medlemskap i Viking Håndball

LAG KONTINGENT TRENINGSAVGIFT
Mini Kr 1100 Kr 0
G-9 Kr 1300 Kr 0
G-10 Kr 1300 Kr 0
G-11 Kr 1300 Kr 750
G-12 Kr 1400 Kr 1000
G-13 Kr 1500 Kr 1750
G-14 Kr 1600 Kr 1800
G-15 Kr 1600 Kr 2000
G-16 Kr 1800 Kr 2200
G17/G18 Kr 1800 Kr 2500
Senior Kr 2000
Superlaget Kr 1400
Familiemedlemskap Kr 2800
Støttemedlem Kr 300

NB! Styret gis fullmakt til å endre eller innføre treningsavgift dersom de ser behov for det, for å få en bedre balanse mellom inntekter og utgifter knyttet til det enkelte lag.