Klubbdommere

Dommere

I Viking håndball har vi per 1.3.2020 14 aktive dommere, og vi ønsker alltid flere dommere velkommen.

I klubben har vi også 2 dommerutviklere, Lloyd Nedrum har dommerutvikler 2 kurset og Marthe S. Nedrum har dommerutvikler 1 kurset. I tillegg til dommerne og dommerutviklerne i klubben har vi Stina Rytter Norheim og Jarand Langva Rommetvedt som sekretærer.

Vi ønsker at dommerne i klubben skal få mulighet til å utvikle seg videre. Vi prøver å ha jevnlige møter/samlinger og vi oppfordrer alle dommerne i klubben til å gjennomføre regelprøver som legges ut en gang i måneden slik at dommerne får utviklet sine dommerferdigheter.

Sesongen 19/20 har vi 3 dommere som tar videre dommerkurs, Lloyd Nedrum tar dommer trinn 3 kurset, Thomas og Olav tar dommer trinn 2 kurset.

Dersom du ønsker å bli dommer eller dommerutvikler så ber vi deg ta kontakt på dommerkontakt@vikingbredde.no

 • Kommende kurs for sesongen 20/21
  • Dommer 1 Stavanger 22.04.2020 (alderskrav 16 år, født 2004 eller før)
  • Dommerutvikler 1 Stavanger 28.04.2020
  • Barnekamplederkurs settes opp etter forespørsel/behov (alderskrav 15 år, født 2005 eller før)

Link til hjemmeside dommere region sørvest

Omberammet kamp

Vi ønsker at kamper som er omberammet av Viking Håndball bruker klubbdommere så langt det lar seg gjøre. Ta kontakt direkte med dommerne eller send mail til dommerkontakt@vikingbredde.no for hjelp.

Dommere til aktivitet/ mini

Mail sendes til dommerkontakt@vikingbredde.no minimum to uker før arrangement for oppsett av dommere.

Dommere i klubben

Magnus Bakka – 465 11 130
Tom Harald Rørstad – 952 23 937
Filip Espedal Hagen – 921 24 000
Axel Hana – 411 01 630
Simon Østbø – 900 51 391
Erik William Åkerstrøm Jaatun – 402 00 982
Oliver Fosse Petterson – 954 66 985

Dommere i klubben

Lloyd Nedrum – 971 02 273
Thomas Haave Nilsen – 991 24 474
Olav Strand-Jakobsen – 955 57 062
Jan Arild Tvedt – 900 66 327
Erik Andersen Nygård – 473 53 732
Henrik Foss Eilertsen (er for tiden i militæret) – 988 28 964
Sondre Vestnes Knudsen (bor fortiden i Bergen) – 952 23 937

Sekretærer i klubben

Stina Rytter Norheim – 984 89 334
Jarand Langva Rommetvedt – 990 16 690

Dommerutviklere i klubben

Lloyd Nedrum – 971 02 273
Marthe S. Nedrum – 992 59 400

Dommerkontakt i klubben:

Lloyd Nedrum – 971 02 273
Marthe S. Nedrum – 992 59 400
Lloyd og Marte nås på: dommerkontakt@vikingbredde.no

Dommer regning for aktivitet serie og mini (vedlegg)

Forklaring dommer regning

 • Felt 1: Fylles personlig informasjon inn om dommerne som har dømt kamper
 • Felt 2: Under mini arrangement fylles det inn serie under kamp nummer og hvilken hall det er/under aktivitetsserie fylles alt informasjon inn
 • Felt 3: fyll inn antall timer dommerne har dømt, husk å legge til 15 minutter for oppmøte før kamp
 • Felt 4: andre utgifter føres kilometer og bompenger
 • Felt 5: skriv kontonr. til dommerne, få dommerne til å signere regningen og arrangement ansvarlig signere før den sender regningen på mail til okonomi@vikingbredde.no
 • Ved levering i postkasse må det sendes melding til okonomi@vikingbredde.no om at det er lagt i postkassen slik at de blir hentet tidligst mulig.