IFO

Idrettsfritidsordning (IFO)

IFO er et tilbud for barn fra 3.-7.klasse. IFO er noe som tilbys som et alternativ til tradisjonell SFO, og avholdes fire ganger i uken (mandag til torsdag) i Hetlandshallen. Ordningen er et samarbeid mellom Viking og Hinna Håndball. Aktivitetene på IFO består blant annet av:

  • Leksehjelp
  • Trening
  • Spising (frukt og brødmat inkludert i pris)
  • Enkle undervisningsopplegg.

Dersom du ønsker mer informasjon om tilbudet eller vil melde ditt barn på IFO i Hetlandshallen, ber vi deg sende en mail til epostadressen  ifo@hetlandshallen.no.