Aktuelt

Dommertalenter i klubben

Dommertalenter i klubben

Håndball er en sport hvor det trengs talent og trening for å mestre. De fleste tenker bare på spillerne som talenter.
Dommerene er en del av banen som er lett å undervurdere, de skal ha kontroll på hele banen og dømme rettferdige kamper.
Dette krever trening og utdannelse. NHF SørVest sikrer god utdanning og utvikling i regionen.
To av disse dyktige dommerparene kommer fra Viking HK er vi er svært stolt av å representere disse.

Gruppeleder Bjørn Dahle administrerer gruppen og vil avholde flere samlinger med parene.
Parene som er tatt inn til Utviklingsgruppa 3 og representerer Viking HK er:

Filip Espedal Hagen / Mathilde Bergslien
dommerutvikler: Tor Olav Knutsen
Olav Strand – Jakobsen / Thomas Haave Nilsen
dommerutvikler: Tor Olav Knutsen

Hvert par har fått egen dommerutvikler som skal følge opp med observasjoner i løpet av sesongen.
Planen er at dette vil medføre at disse ungdommene vil føle trygghet og mestring i sin dommergjerning og kommer til å utvikle seg til dommere på høyt nivå fremover.