Uncategorized

Årsmøte Viking HK 27.mai 2020 kl 18

Styret innkaller herved til årsmøte i Viking Håndball bredde.

Årsmøtet 2020 bredde avholdes 27.mai kl 18 i Hetlandshallen (Scenen).

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20, mai til styret@vikingbredde.no
Årsmøtedokumentene finner du her.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Alle medlemmer er vel møtt!
Med vennlig hilsen
Styret