Uncategorized

Årsmøte i Viking HK 30.mars 2022 kl 20

Styret i Viking Bredde inviterer til årsmøte onsdag 30.mars kl 20 i Hetlandshallen møterom 2 .

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 18.mars til styret@vikingbredde.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Viking Håndballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv se https://vikingbredde.no/vikingloven-var-lov/

Vel møtt.

Oppdaterte

Årsmøtepapirer 2022