Æresmedlemmer

Viking Håndballs æresmedlemmer

Viking Håndball ønsker å takke sine trofaste og aktive medlemmer med heder og ære. Dette vises blant annet ved å utrope enkelte medlemmer til æresmedlem. Det er styret som setter kriteriene for hvem som kan bli et æresmedlem.

Disse er per i dag æresmedlemmer i Viking Håndball:

Arne Johnsen

Arne har både vært aktiv spiller i Viking frem til 1995, og har sittet mer eller mindre sammenhengende i Viking sitt styre fra 1964 og frem til 2005. Opp gjennom årene har han også hatt forskjellige verv i kretsen. Arne har de siste mange årene sammen med Henning vært revisor for klubben. Han har også vært dirigent i årsmøtene de siste mange år.

Henning Kavli Olsen

Henning har vært medlem av Viking Håndball siden 1964 og har vært aktiv spiller i klubben inntil år 2000. Han var med da Viking Håndballklubb ble opprettet i 1986 og satt i styret fra 1986 til 1998. Henning er å se på de fleste A-lags kamper og han også vært revisor for klubben sammen med Arne de siste mange årene.

Anne Jorunn Johannesen

Anne Jorunn Johannesen har sittet i styret i Viking Håndballklubb fra 1991 til 2014 og som leder i de siste 20 av disse årene. Hun har hatt mange ulike roller i klubben; trener, materialforvalter, oppmann og som omsorgsfull » ekstramor» for spillere som har kommet flyttende til Stavanger for å spille på A-laget. Hun er fortsatt aktiv i klubben som frivillig og er å se i aktivitet under A-lags kampene.

Øystein Bratteli

Øystein kom til Viking Håndballklubb i 1983 som spiller. Siden har han vært trener for A-laget og aldersbestemte lag. Øystein har også sittet i styret i flere år og er opphavsmannen til minhåndballen. Øystein var en viktig spiller for klubben da klubben satset for å etablere Viking som eliteserieklubb.

Kriteriene for æresmedlemskap er at medlemmet over tid har fremstilt seg som et godt forbilde, og enten ha vært:

  • Aktiv spiller
  • Aktiv trener
  • Aktiv i styret
  • En ressurs for klubben både på og utenfor banen