Årsmøte

Vi utsetter årsmøtet på ubestemt tid grunnet den pågående situasjon med korona.

Vi kommer tilbake med ny dato når situasjonen er mer oversiktlig.

Oppdatert [16. 03. 2020]

Styret innkaller herved til årsmøte i Viking Håndball bredde.

Årsmøtet 2020 bredde avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 i Hetlandshallen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11. mars til styret@vikingbredde.no

Årsmøte dokumentene kommer.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Alle medlemmer er vel møtt!
Med vennlig hilsen
Styret

Elitehåndball i Stavanger

Bidra til et økonomisk fundament for eliteseriesatsning i håndball i Stavanger.

Det er flere år siden det har vært et eliteserielag i håndball i Stavanger. Viking Stavanger Håndball er i dag på vei til å ta steget opp i eliteserien igjen. Dagens organisasjon drives på dugnad av et engasjert, men meget begrenset antall personer. Disse jobber nesten døgnet rundt for å få økonomien til å gå rundt- og de gjør en kjempeinnsats!

Her kan du gi et valgfritt beløp for å være med å støtte opp om fremtidig elitesatsing i Viking Håndballklubb

Vi i Viking HK (barne- og ungdomsavdelingen) ønsker å hjelpe til på vår måte, og håper flest mulig ønsker å støtte opp om vårt initiativ med å gi et lite eller gjerne større beløp. Dette for at ildsjelene rundt elitelaget opprettholder sin motivasjon i sitt forsøk på å sette Stavanger på håndballkartet igjen. Vi håper så mange som mulig ønsker å bidra, slik at vi kan få se topphåndball i Stavanger igjen.

Kjøp klær fra klubbkolleksjonen i nettbutikk

Ny nettbutikk er nå tilgjengelig for klubbens medlemmer. Denne nettbutikken og INTERSPORT på Madla Amfi blir da de stedene man kan kjøpe klubbkolleksjonen. Skal en ha trykk, er det kun i nettbutikken dette er mulig foreløpig. I nettbutikken er det lagt inn diverse produkter som skal være klubbens klubbkolleksjon.

På flere av produktene er det muligheter å legge til:

•INITIALER

•TALL

•TEAM XX

•Respekt og Begeistring logo (dette er klubbens to fremste verdier)

Produktene bestilles på nett og blir sendt direkte til kjøper. Merk at det kan være fornuftig å prøve størrelser om man skal sette på initialer, tall etc. Det blir vanskelig med retur om noe er spesialbestilt. Forhør deg med kontaktpersonene for ditt lag mtp. eventuelle prøvestørrelser.

Til nettbutikken